Makedonya’da Şirket Kurmak

Kuzey Makedonya’da şirket faaliyetlerini düzenleyen temel kanun olan Şirketler Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Şirketler Kanunu, şirket türlerini, şirket kurma ve faaliyet koşullarını ve süreçlerini belirler. Yabancı yatırımcılar Makedon vatandaşlarıyla aynı haklara sahiptir. Yabancı yatırımcılar için aleyhte veya lehte ayrıcalıklı bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Şirketler Kanunu, beş tür şirket tanımlamaktadır: Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirket ve Hisseli Komandit Şirket.  

2006 yılında tüm şirket kayıtlarını yapmak ve Ticaret Sicilini tutmak üzere Merkezi Kayıt (Central Register) oluşturulmuştur. Merkezi Kayıt, “Tek Durak Hizmet Sistemi” ilkesine göre çalışmakta olup şirket kurulumuna dair tüm işlemler Merkezi Kayıt tarafından yerine getirilmektedir. 2014 yılında getirilen bir düzenleme ile, tüm şirket kurma ve daha sonra şirket bilgilerinde değişiklik başvuruları Merkezi Kayıt idaresi tarafından yetkilendirilmiş mali müşavirler/avukatlar tarafından yürütülmektedir. Şirket kayıt işlemleri ücretsiz olmakla birlikte fiilen bu mali müşavirler kendilerinden en az 3 ay süreyle hizmetleri alınmasına yönelik sözleşmeler imzalatmaktadır. Muhasebe hizmetlerinin bedeli aylık en az 3000 Makedon Denarı (50 Avro) olup şirketin büyüklüğü ve işlem sayısına göre artmaktadır.

Şirket kurma sürecinde ilk olarak alternatif üç şirket unvanı seçilir. Bu unvanlardan Şirketler Sicili’nde daha önce kaydedilmemiş olan biri belirlenip rezerve edilir. İkinci olarak şirket ana sözleşmesi imzalanır. Ana sözleşmede ortaklık yapısı, şirketin yürüteceği faaliyetler ve meslek grubuna ait Nace kodu da belirtilir, şirketin tescilli merkez adresi yazılır, ortakların adresleri ve meslekleri gibi bilgiler, atanan şirket müdürü, şirket sermayesi ve ödeme zamanı (sermaye şirket kuruluşunda ya da kaydolduktan sonra en geç bir yıl içinde ödenebilir) belirtilir. Şirket kurma işlemleri için ortakların yeminli tercümeli pasaport örnekleri gereklidir. Yetkili mali müşavirler/avukatlar bu belgelerle internet üzerinden şirket kurma başvurularını yaparlar.

Merkezi Kayıt, kurulan şirketi Ticaret Siciline kaydeder; şirkete özel bir şirket kimlik numarası verir; Kamu Gelirleri Ofisi’nden şirkete vergi numarası alır; şirketin banka hesabını kayda alır. Kurulan her şirkete ayrıca kamu kurumlarındaki işlerini internet üzerinden yürütmek üzere bir elektronik sertifika verilir.

bayardanismanlikbursa@gmail.com mail adresinden veya 05525472440 numarasından hızlıca ulaşabilirsiniz.